Aktuality

DÍKY NAŠÍ PRÁCI VYDÁNO KLADNÉ STANOVISKO EIA PRO ČÁST REKONSTRUKCE VLÁRSKÉ DRÁHY

Dne: 5. 3. 2020

Po téměř ročním procesu bylo vydáno kladné stanovisko pro rekonstrukci železniční trati mezi Kyjovem a Veselím nad Moravou. Z výsledku máme opravdu radost, protože tvorba dokumentace nás stála velké úsilí. Stavbě přejeme úspěšnou realizaci ve vytýčených termínech.

Více se dozvíte v článku na webu zdopravy.cz:
https://zdopravy.cz/pokrok-na-vlarske-draze-nejdrazsi-a-nejrychlejsi-usek-ziskal-kladne-stanovisko-eia-43577/


shutterstock_34834705

HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ

Dne: 26.7.2018

Společnost Ecological Consulting a.s. zpracovává na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí s platností od 18. července 2018 hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (podle nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech):

  • HP 1 „Výbušné“,
  • HP 2 „Oxidující“,
  • HP 3 „Hořlavé“,
  • HP 12 „Uvolňování akutně toxického plynu“,
  • HP 14 „Ekotoxický“,
  • HP 15 „Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl“.

Jitrocel bažinný

Elektronický herbář

Dne: 1.4.2017

DSC04381

Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023

Dne: 12.1.2017

Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci se společností Ecological Consulting a.s. si Vás dovolují pozvat na veřejné projednání návrhu Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023 a posouzení jejích vlivů na životní prostředí (SEA).

Veřejné projednání se uskuteční 25. ledna 2017 od 15 hodin v Zasedacím sále budovy Ministerstva dopravy.

Ke stažení | Pozvánka na veřejné projednání


autorizoavane_mereni_hliku

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ HLUKU PRO ÚČELY VYDÁNÍ STANOVISKA ORGÁNU OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Dne: 11.4.2016

Naše společnost provádí autorizované měření hluku pro účely vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví včetně zpracování návrhu ochrany před hlukem. Stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví je nově vyžadováno jako příloha žádosti o vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu. (§77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)


wallpaper-3012119

Změna adresy akustické laboratoře v Brně

Dne: 17.3.2016

Oznamujeme přesun hlukové laboratoře v Brně.

Nově sídlí zaměstnanci hlukové laboratoře na adrese Kounicova 271/13, Brno 602 00. Jedná se o budovu Dopravoprojektu Brno, kancelář č. 12 v 1. nadzemním podlaží.

Telefonický kontakt 731 650 312 nebo 739 303 127.


shutterstock_128469755

Koncepce letecké dopravy pro období 2015 – 2020

Dne: 17.3.2016

Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci se společností Ecological Consulting a.s. si Vás dovolují pozvat na veřejné projednání návrhu Koncepce letecké dopravy pro období 2015 – 2020 a posouzení jejích vlivů na životní prostředí (SEA).

Veřejné projednání se uskuteční 31. 3. 2016 od 16:00 v Zasedacím sále budovy Ministerstva dopravy.