Vizualizace a animace staveb

Ve spolupráci se společností RTNext zajišťujeme komplexní služby v oblasti vizualizace a animace staveb, především:

  • vytváření digitálních 3D modelů
  • fotorealistické vizualizace, zákresy do fotografie
  • animace, zasazení staveb do videa reálného prostředí
  • postprodukci, střih, 2D animace
  • integrace mapových podkladů a videa
  • ozvučení, dabing
  • letecké filmové záběry a fotografie ve špičkové kvalitě

U dopravních a jiných liniových staveb je animace záměru zasazená do reálného prostředí ideální formou jeho prezentace laické i odborné veřejnosti. Propojení animace, reálného videa a mapových podkladů umožňuje stavbu prezentovat názorně a srozumitelně. Scénář zpracováváme ve spolupráci se zadavatelem a klademe důraz na vysvětlení složitých a potenciálně problematických úseků stavby.