Nezávislé posuzování bezpečnosti na železnici

 • naše společnost je uznaným externím subjektem pro posuzování bezpečnosti na železnicidle Nařízení Komise (ES) o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik pro strukturální subsystémy:
  1. infrastruktura
  2. energie
  3. řízení a zabezpečení - traťová část
 • posuzovateli jednotlivých subsystémů jsou zkušení pracovníci s dlouholetými zkušenostmi na železnici a odbornou způsobilostí k zajišťování úkolů v prevenci rizik
 • zajistíme pro vás zpracování Zprávy o nezávislém posouzení bezpečnosti

 • zajistíme Vám rovněž zpracování dokumentace Aplikace procesu řízení rizik dle Nařízení Komise (ES) o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik (CSM), která je jedním z podkladů pro Zprávu o nezávislém posouzení bezpečnosti

 • dokumentace je vyžadována při uvádění strukturálních subsystémů do provozu, jejich změnách a modernizacích, k posouzení úrovně bezpečnosti a shody s bezpečnostními požadavky na železnici