Akustická laboratoř

 • naše společnost má k dispozici bohatě vybavenou akreditovanou akustickou laboratoř
 • provádíme autorizované měření hluku ve vnějším i vnitřním prostoru staveb, a to jak v komunálním, tak v pracovním prostředí
 • zpracováváme akustické studie jak pro potřeby dokumentace EIA, tak nejrůznějších projektových dokumentací
 • pro modelování akustických studií a k vizualizaci šíření hluku používáme nejlepší technické a softwarové vybavení, máme k dispozici program LimA dodávaný prostřednictvím dánské společnosti Bruel & Kjaer
 • provádíme návrh protihlukových opatření

Provádíme autorizované měření a vyhodnocení vibrací z dopravy i z provozu nejrůznějších zařízení, včetně vyhodnocení vlivu vibrací na stavební konstrukce.

Jsme držiteli autorizace k měření hluku a vibrací dle zákona o ochraně veřejného zdraví, a to pro měření:

 • slyšitelného hluku ve venkovním chráněném prostoru (SET G1)
 • slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním chráněném prostoru staveb (SET G2)
 • doby dozvuku (SET G4)
 • hluku z leteckého provozu (SET G5)
 • hluku v pracovním prostředí B (SET G7)
 • vibrací přenášených na člověka (SET G10)

Máme mnohaleté zkušenosti s akustickým modelováním a měřením, zajistíme veškeré služby týkající se této problematiky, včetně komplexního poradenství a jednání s orgány ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice).