Reference

EIA – SEA – IPPC

Plynovod Moravia
zpracování dokumentace EIA, objednatel: NET4GAS, s.r.o.

Optimalizace železniční trati Český Těšín – Dětmarovice
zpracování oznámení EIA, objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050
vyhodnocení vlivu celostátní koncepce na životní prostředí SEA, objednatel: Česká republika – Ministerstvo dopravy

AKUSTICKÁ LABORATOŘ

Hluková mapa Olomouckého kraje – hluková studie,
objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. části osobního nádraží – hluková studie, měření hluku,
objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Tramvajová trať Nové Sady, 2. etapa – měření hluku, hluková studie,
objednatel: Statutární město Olomouc

BIOMONITORING – ZÁCHRANNÉ TRANSFERY – EKOLOGICKÝ DOZOR NA STAVBĚ – BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ

Biomonitoring vybraných ploch vrchu Kotouč u Štramberka – celoroční biomonitoring různých skupin organizmů
souvisle od roku 2003 po současnost, objednatel: Kotouč Štramberk, spol. s r. o

Dálnice D3 – Tábor – Veselí nad Lužnicí – činnost ekologického dozoru stavby (technický dozor investora) – kontrola
biotechnických opatření na stavbě, objednatel: Sdružení PRAGOPROEJKT / SGS – D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí

Dálnice D47, stavba 47092 Bohumín – st. hranice ČR/PL – činnost ekologického dozoru, zajištění biotechnických
opatření, objednatel: EUROVIA CS, a.s.

NATURA 2000 – BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ

Operační program Životní prostředí na období 2014 – 2020 – naturové posouzení dle zákona o ochraně přírody a krajiny, objednatel: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Sněžník – Dolní Morava – naturové posouzení dle zákona o ochraně přírody a krajiny, objednatel: SNĚŽNÍK, a.s.

Strategická zóna Holešov – biologické hodnocení, objednatel: Zlínský kraj

PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM – DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

Výstavba větrných elektráren v lokalitě Vysoká – Mezné – komplexní celoroční botanický a zoologický přírodovědný průzkum, objednatel: OSTWIND CZ, s.r.o.

Plynovod STORK II – komplexní celoroční botanický a zoologický přírodovědný průzkum, objednatel: NET4GAS, s.r.o.

Revitalizace železniční trati Opava východ – Olomouc hl.n. – podrobný dendrologický průzkum, zpracování projektu náhradních výsadeb, objednatel: Moravia Consult Olomouc a.s.

ROZPTYLOVÉ STUDIE – ODBORNÉ POSUDKY - VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Zpracování a povrchová úprava plastových polymerů
rozptylová studie, odborný posudek, objednatel: MAIER CZ, s. r. o.

Obchodní galerie Přerov
rozptylová studie, odborný posudek, objednatel: Atelier 8000 spol. s r.o.

Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné
posouzení vlivu na veřejné zdraví v rámci dokumentace EIA, objednatel: Statutární město Plzeň

SEA – POSOUZENÍ VLIVU STAVBY NA KRAJINNÝ RÁZ

Územní plán města Boskovice – posouzení vlivu na udržitelný rozvoj území, objednatel: Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o.

Výstavba větrných elektráren v lokalitě Huzová – zpracování dokumentace EIA, včetně hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz, vizualizací a analýzy viditelnosti, objednatel: Ostwind CZ, s.r.o.

Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje – územní studie, součástí Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, objednatel: Olomoucký kraj

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – INŽENÝRING

Revitalizace trati Opava východ – Olomouc hl. n. – zajištění kompletní části týkající se životního prostředí do projektu stavby, objednatel: Moravia Consult Olomouc a.s.

Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou – zajištění kompletní části týkající se životního prostředí do projektu stavby, objednatel: Moravia Consult Olomouc a.s.

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno – Slatina – Blažovice – zajištění kompletní části týkající se životního prostředí do projektu stavby, objednatel: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

SANAČNÍ GEOLOGIE – HYDROGEOLOGIE

Lipov – sklad – ověření míry znečištění podzemní vody, objednatel: C-Munitor spol. s r.o.

Polyfunkční komplex Rokycanova Olomouc – ekologický audit, průzkum kontaminace, analýza rizika, geologický dozor sanace, sanační a postsanační monitoring, objednatel: A2 Architekti s.r.o.

Distribuční centrum Kaufland Olomouc – hydrogeologický posudek, objednatel: Maloch spol. s r.o.

PODNIKOVÁ EKOLOGIE

Technické služby města Olomouce, a.s.

Montáže Přerov, a.s.

Cement Servis, s.r.o.

NEZÁVISLÉ POSUZOVÁNÍ BEZPEČNOSTI NA ŽELEZNICI

Revitalizace železniční trati Bludov – Jeseník – vypracování Zprávy o nezávislém posouzení bezpečnosti a dokumentace Aplikace procesu řízení rizik, objednatel: Moravia Consult Olomouc a.s.

Revitalizace trati Frýdlant na Ostravicí – Valašské Meziříčí – vypracování Zprávy o nezávislém posouzení bezpečnosti a dokumentace Aplikace procesu řízení rizik, objednatel: SUDOP Brno spol. s.r.o.

Zabezpečení přejezdu PZS v km 10,621 na trati Jindřichův Hradec – Obrataň – vypracování Zprávy o nezávislém posouzení bezpečnosti, objednatel: Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.